Wędkarskie pasje

 

Idea Złów i Wypuść została 
stworzona po to, by chronić 
ryby przed zachłannością 
wędkarzy

Etyczny Wędkarz

Propagujemy uwalnianie złowionych ryb oraz ich połów nowoczesnymi metodami.