Wędkarskie pasje

 

Zanęta – pokarm wyrzucany przez wędkarzy w celu przywabienia ryb. Pokarm ma różny skład i konsystencję, w zależności od poławianego gatunku.
 
W hodowli ryb zanętą nazywa się pożywienie służące do utrzymania ich w łowisku. Ryby są zwabiane dzięki atraktantom zapachowym. Zanętę stosuje się przed połowem nawet na kilka dni (gdy chodzi o przyzwyczajenie ryb do nieznanej im zanęty) lub podczas połowu dla utrzymania zwabionych ryb w łowisku.
 
Zanęcanie przyczynia się do szybszej eutrofizacji wód, ale jego skalę trudno ocenić ze względu na zmienny i punktowy charakter.
 
Nie należy mylić z przynętą.