Wędkarskie pasje

 

Haczyk wędkarski
 
 
różne haczyki wędkarskie
 
Plik:Fish hooks.jpgHaczyk – jedna z podstawowych części zestawu wędkarskiego. Jest to element, na którym mocuje się przynęty, oraz dzięki któremu możliwy jest hol ryby. Występują różne typy haczyków – zarówno pod względem wyglądu, rozmiaru, materiału użytego do produkcji, oraz innych cech. Haczyk jest zazwyczaj umocowany do żyłki lub plecionki. Jednym z największych producentów haczyków na świecie, jest norweska firma Mustad.
 
 
Dawniej haczyki wytwarzano z kości oraz drewna. Obecnie są wytwarzane ze stali. Czasami spotyka się haczyki pokrywane srebrem lub złotem. Prawdopodobnie już Homo sapiens fossilis używał haczyków do zdobywania pożywienia.
 
Niektóre gatunki ryb (Nerka, Pirania, Belona, Makrela) można złapać bez używania przynęty. Prawdopodobnie przyciąga je błysk haczyka, mogący wyglądać jak małe rybki. Przynęta używana do wabienia ryb poprzez błysk, to błystka.
 
 
Budowa
 
Plik:FishHookAnatomy.jpg
 
1:Oczko/łopatka
2:Trzonek
3:Łuk kolankowy
4:Zadzior
5:Grot (ostrze)
6:Rozwarcie
7:Gardziel
W haczyku można wyróżnić: oczko (łopatka), trzonek, łuk kolankowy, grot (ostrze), gardziel, rozwarcie oraz zadzior (najczęściej spotyka się haczyki z zadziorem, jednakże istnieją też haczyki bez tego elementu).
 
Oczko
Oczko lub łopatka służą do połączenia haczyka z żyłką (przyponem). Oczko jest zwiniętym końcem trzonka, natomiast łopatka rozkutym końcem trzonka. Wyróżnia się następujące rodzaje oczek:odchylone w stronę grota najczęściej stosowane; odgięte w stronę przeciwną od grota,tzw. haczyk Halla stosowany głównie do wiązania sztucznych much; proste, będące przedłużeniem trzonka.
 
Trzonek
Trzonek to część haczyka między oczkiem a łukiem kolankowym. Na trzonku haczyka mogą znajdować się dodatkowe zadziory. Trzonek oraz łuk kolankowy mogą być kute. Kucie polega na spłaszczeniu drutu, co powoduje wzmocnienie haczyka. Ze względu na długość, trzonki dzielimy na:
 
Standardowy - odpowiedni stosunek długości trzonka do rozwarcia
Wydłużony - trzonek długości haczyka większego o dwa numery
Skrócony - trzonek długości haczyka mniejszego o dwa numery
Łuk kolankowy[edytuj]
Łuk kolankowy to część haczyka, między trzonkiem i grotem. Stosowane są różne kształty łuku kolankowego zależne od typy haczyka.
 
Grot
 
Grot jest elementem haczyka służącym do zacięcia ryby. Zazwyczaj po wewnętrznej stronie grota znajduje się zadzior (może też znajdować się po zewnętrznej stronie, lub może nie być go wcale). Groty dzielimy na:
 
Bez zadziora - przeznaczony do połowów złów i wypuść, ułatwia odczepienie ryby z haczyka
Wklęsły
Dublin
Strzałowy – nie posiada zadziora, jego konstrukcja powoduje że haczyk nie wbija się głęboko
Zakrzywiony – grot, którego ostrze jest zakrzywione do wewnątrz (w stronę trzonka)
Grot może być również odchylony od trzonka w prawo lub w lewo, jednak najczęściej spotyka się haczyki z grotem prostym, czyli znajdującym się w jednej płaszczyźnie z trzonkiem.
 
Gardziel i rozwarcie
 
 
Kotwiczka potrójna
Gardziel to odcinek od najgłębszego punktu łuku kolankowego, do końca grotu. Rozwarcie to odległość od końca grotu do trzonka.
 
Kotwiczki
 
Kotwiczką (kotwicą) w wędkarstwie nazywa się haczyk, który posiada więcej niż jedno ostrze. Przypomina on małą kotwicę, stąd jego nazwa. Wyróżnia się kotwiczki podwójne,potrójne i poczwórne dziś już rzadko spotykane.
 
Rozmiary
 
Haczyki różnią się pod względem rozmiaru. Różnica ta spowodowana jest różnym przeznaczeniem haczyków. Większość producentów określa rozmiary numerami, na zasadzie im większy numer, tym mniejszy haczyk. W Związku Radzieckim stosowano jednak odwrotną numerację - haczyk o rozmiarze "1" był najmniejszy. W zasadzie nie da się określić dokładnego rozmiaru haczyka o danym numerze, gdyż rozmiar haczyków każdego producenta jest inny.